regnvattensystem, vattentank, vattenvagn, vattentunna, bränsletankar, dieseltank, adbluetank, kemikalietank, säkerhetstank, transporttank

Enduratanks bogserbara vattentankar är godkända för vattentransport av dricksvatten, och uppfylla transportstyrelsen släpvagnsregler (finns i svart, båtblå eller naturligt färgalternativ). Våra bogserbara vattentankar är en kostnadseffektiva lösningar för bevattning av gårdsdjur och boskap där inga vattenanslutningar finns tillgängliga eler det råder vattenbrist. Tidigare var det enskilda områden som hade problem med låga grundvattennivåer vid vissa tider under året. Nu ser vi hur bristen på vatten sprider sig både geografiskt och över tid.

Våra bogserbara vattentankar har byggts för att uppfylla motorvägsföreskrifterna och är utrustade med lampor och indikatorer med en elektrisk anslutning. Våra bogserbara vattentankar har en fördel jämfört med våra tankvagnar eftersom de kan fyllas i förväg före transport och bogseras till evenemang eller festivaler där rent vatten och / eller dricksvatten krävs.

Tankprodukter

EnduraTank Specialist

Produkt katalog 2020 - 2021