Vatten och Vattentank för Lagring

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt.

Du behöver minst tre liter per dag
Minst tre till fem liter vatten per person behövs varje dag. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första dagarna, sedan behövs det mer. Har du hund, katt eller smådjur går det åt vatten även för dem.

Tappa upp dricksvatten
Om strömmen försvinner kan vattenpumparna sluta att fungera efter ett tag. Då behöver du ha extra vatten upptappat, till både familjen och husdjuren. Ett smart sätt att förbereda sig är att frysa in vatten i PET-flaskor. Flaskorna fungerar då både som reservdricksvatten och som kylklampar i frysen under längre strömavbrott. Kom ihåg att inte fylla flaskorna ända upp, då spricker de när vattnet fryser. Om strömmen går kan du direkt börja tappa upp vatten i dunkar och hinkar. Badkaret fungerar också.

 

Förvara vattnet mörkt och svalt
Det är svårt att säga exakt hur länge man kan förvara dricksvatten i dunkar, flaskor eller behållare, eftersom hållbarhetstiden beror på hur rent vattnet är från början. Förvara vattnet mörkt och kallare än rumstemperatur så håller det sig fräscht längre. Gränsen för hur länge det går att förvara dricksvatten har mer med lukten och smaken att göra än med risk för sjukdom.

Hämta vatten
Om det blir brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar på bestämda platser, dit du får gå för att hämta vatten i egna kärl. Räkna med att du får hämta begränsade mängder, eftersom vattnet ska räcka till så många som möjligt. I nödläge kan du hämta vatten från vattendrag, sjöar och dammar. Ta i så fall vatten från ställen där vattnet rinner, eller som ligger långt ut från stranden. Koka alltid vatten som du har hämtat ute.

Koka förorenat vatten
I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter kan du behöva rena det. Detsamma gäller för vatten du har hämtat ute, eller om du använder snö och is. Det ska kokas innan du kan dricka det eller använda det i matlagning.

Koka upp vattnet tills det bubblar kraftigt med stora bubblor. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
Häll upp det kokta dricksvattnet i en ren kanna eller flaska, och låt det svalna.
Det finns också andra vattenreningsmetoder, till exempel tabletter.

De metoderna kan rena vattnet från skadliga mikroorganismer, men hjälper inte mot kemiska föroreningar.

More to explorer

Regnvatten System

Hur rengör du en vattentank ?

Även om vattnet har levereras med kommunala vatten systemet, egen brunn eller via ett regnvattensystem , är det nödvändigt att rengöra sedimentet

Tips och råd för djurhållare

Hur förbereder du dig? Hur hanterar du för mycket eller för lite vatten eller om vattnet blir förorenat och därmed inte drickbart?

EnduraTank Specialist

Produkt katalog 2020 - 2021