Hur rengör du en vattentank ?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Även om vattnet har levereras med kommunala vatten systemet, egen brunn eller via ett regnvattensystem , är det nödvändigt att rengöra sedimentet och desinficera hushållsvattentanken minst en gång om året för att upprätthålla familjehälsan.

Detta gäller om du har en monterad tank som innehåller en nödtillförsel av dricksvatten eller en extern vattenförvaringstank. Öka rengöringsfrekvensen om du råkar bo i ett högt sedimentområde, eller om kranvattnet blir grumligt eller illaluktande.

Rengöring och sterilisering av din vattentankar kan vara avgörande för din hälsa.

Steg 1

Stäng inloppsventilen för tankens inlopp. Fäst en slang i tvättventilen som drar vatten från tankens botten. Lägg slangens ände i ett område bort från huset, helst på en hård yta under nivån på lagertanken. Öppna spolventilen för att dränera tanken helt.

Steg 2

Använd en tryckvätska och tvättmedel för att rengöra sedimentet från botten av tanken medan tvättventilen är öppen. Alternativt, använd en långhanterad styv-borstbroom för att skrubba tankens botten med en blandning av rent vatten och en liberal mängd tvättmedel. Var särskilt uppmärksam på hörn eller leder. Efter rengöring eller trycktvätt skölj alla tankens inre ytor med rent vatten tills vattnet från slangen löper klart. Om detta är omöjligt eftersom tanken är begravd utan tillträdeslucka, gå till steg 3.

Steg 3

Fyll tanken med rent vatten. Lägg till 2 pints hushållsblekmedel för varje 5 liter vatten, eller 50 g HTH-poolklor per 5 liter vatten i tanken. Obs: Förblandning och omröring av HTH-lösningen rekommenderas.

Steg 4

Öppna alla kranarna i hushållet och trädgården. Kör vattnet tills du kan lukta blekmedel och stäng sedan av tapparna. Täck upp tanken och fyll i den använda bleken eller HTH. Stäng åtkomstluckan. Låt 24 timmar desinficera tanken. Om detta är obekvämt, dubbelvikter bihaken eller HTH och tillåta 8 timmar för tanken att desinficeras.

Steg 5

Töm tanken enligt beskrivningen i steg 1. Fyll på tanken med rent dricksvatten.

More to explorer

Vatten och Vattentank för Lagring

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna

Tips och råd för djurhållare

Hur förbereder du dig? Hur hanterar du för mycket eller för lite vatten eller om vattnet blir förorenat och därmed inte drickbart?

EnduraTank Specialist

Produkt katalog 2020 - 2021